Studim për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës

Studim për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës

Nocioni i shëndetit riprodhues të grave i referohet funksionalitetit të sistemit riprodhues, i cili përbëhet nga organet seksuale femrore mundësojnë: konceptimin, zhvillimin e fetusit, lindjen e fëmijës dhe ushqimin e fetusit pas lindjes. Në këtë drejtim, mbrojtja e shëndetit riprodhues përfshin si edukimin rreth seksualitetit dhe riprodhimit, si dhe parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të ndryshme në atë fushë.
 
Sfidat më serioze shëndetësore që lidhen me shëndetin riprodhues të grave, si në botë ashtu edhe në Kosovë, janë kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës. Statistikat janë alarmante dhe të papërmbajtshme, por ajo që është e rëndësishme është që në dy rastet e llojeve te sëmundjeve malinje ju mund të punoni në mënyrë preventive dhe kështu të arrini shanse shumë të mira për shërim të plotë dhe të përhershëm. Çelësin e shëndetit tuaj mbajeni në duart tuaja.
 
Për të parë se sa është vetëdija e grave në lidhje me rëndësinë e shëndetit riprodhues dhe sa rëndësi I kushtojnë gratë shëndetit riprodhues, ECMI Kosova në kuadër të projektit “Veprimet ndërkufitare në shëndetin riprodhues në sektorin e shëndetësisë”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi - Kosovë 2014-2020 ka bërë një studim ku si target ka Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian këto komuna: Pejë, Deçan, Istog, Klinë dhe Gjakovë. Target i këtij studimi ishin gratë e punësuara; gratë e papunësuara dhe/apo që jetojnë në vendet rurale; të rejat dhe studentet; gratë që punojnë në institucione dhe organizata jo-qeveritare; dhe grate që I përkasin komuniteteve jo-shumicë.
 
 
Për më shumë rreth studimit, ju lutem klikoni këtu
ECMI Kosova publikon "Broshurë për Shëndetin Riprodhues"
ECMI Kosova publikon "Broshurë për Shëndetin Riprodhues" Kur bëhet fjalë për kancerin e gjirit, statistikat ofrojnë të dhëna
ECMI Kosovo publishes “Representation of Kosovo Serb Community in Free Legal Professions In Kosovo” report.
ECMI Kosovo publishes “Representation of Kosovo Serb Community in Free Legal Professions In Kosovo” report. This report seeks to provide information regarding the Free Legal Professions in
ECMI Kosovo publishes “Kosovo’s Consultative Council for Communities in 2019” report
ECMI Kosovo publishes “Kosovo’s Consultative Council for Communities in 2019” report This research project aims to carry out an institutional assessment of the Council, looking at
Studim për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës
Studim për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës Nocioni i shëndetit riprodhues të grave i referohet funksionalitetit të sistemit riprodhues, i cili
ECMI Kosovo Annual Reports
ECMI Kosovo Annual Reports ECMI Kosovo Annual Reports
ECMI Kosovo publishes “Informal Waste Collection and Recycling” report.
ECMI Kosovo publishes “Informal Waste Collection and Recycling” report. This report/policy paper seeks to provide an outline of the waste management
Education in the Serbian Language in Kosovo
Education in the Serbian Language in Kosovo Education represents a fundamental pillar of Kosovo’s legal framework for the protection and