KOMUNIKATË PËR SHTYP

KOMUNIKATË PËR SHTYP

Fillimi i një projekti të ri

Më 1 Mars, Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë, (ECMI Kosovo) filloi implementimin e projektit Veprimet ndërkufitare në Shëndetin Riprodhues në Sektorin e Shëndetësisë-“ në partneritet me Fondacionin për Zhvillimin e Veriut të Malit të Zi- FORS Mali i Zi (aplikuesi kryesor). Ky projekt do të zgjasë tetëmbëdhjetë (18) muaj dhe është financuar nga Bashkimi Evropian përmes Programit të bashkëpunimit ndërkufitar Mali i Zi-Kosovë 2014-2020, dhe për të cilin granti u dha nga Ministria e Financave të Malit të Zi, Drejtoria për Financë dhe Kontraktimi i Fondeve të Asistencës së BE-së.

Për më shumë informacione rreth projektit ju lutem klikoni këtu. 
List of videos