Kumtesë për shtyp

Kumtesë për shtyp

Në kuadër të projektit CARES, më 16 dhe 17 Dhjetor, u organizua Konferenca për Përmirësimin e Shëndetit Riprodhues me qëllim shkëmbimin e përvojave, mendimeve, modeleve të praktikave më të mira dhe mësimeve të marra përsa i përket përmirësimin e shëndetit riprodhues, ngritjen e vetëdijes për këtë temë dhe rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë fushë.
 
Për më shumë klikoni në këtë link.  
List of videos