PAJISJE TË REJA PËR QENDRAT SHËNDETËSORE NË PJESËN VERI-PERËNDIMORE TË KOSOVËS.

PAJISJE TË REJA PËR QENDRAT SHËNDETËSORE NË PJESËN VERI-PERËNDIMORE TË KOSOVËS.

Sot, pajisje të reja për mbrojtjen e shëndetit riprodhues u prezantuan dhe u dorëzuan zyrtarisht në rajonin e Duakgjinit, të cilat u blenë për qendrat shëndetësore të Spitalit Rajonal të Pejës dhe Gjakovës si dhe për qendrat kryesore të mjekësisë familajre në Pejë, Klinë, Istog dhe Deçan në kuadër të projektit CARES, i cili po zbatohet në Kosovë nga ECMI Kosova.

Ju lutem gjeni tekstin e plotë në këtë link
List of videos