Si të zvogëlohet rreziku nga kanceri i gjirit

Si të zvogëlohet rreziku nga kanceri i gjirit

Në kuadër të projektit "Veprimet ndërkufitare në Shëndetin Riprodhues në Sektorin e Shëndetësisë", Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë, (ECMI Kosovo), përveç aktivitete tjera, ka për qëllim organizimin e aktiviteteve sensibilizuese ku do të shpërndahet material promovues, duke përfshirë broshura për shëndetin riprodhues, poster për shëndetin riprodhues, fletore, stilolapsa, folldera, çanta, gota dhe material tjera.
 
Tema e cila është prekur me atë të publikimit të kësaj fletushke, është Si të zvogëlohet rreziku nga kanceri i gjirit. Për më shumë informata, ju lutem klikoni këtu
List of videos