Kanceri i gjirit i zbuluar në kohë është më shpejt i shërueshëm

Kanceri i gjirit i zbuluar në kohë është më shpejt i shërueshëm

Me rastin e shënimit të Tetorit si muaji i vetëdijësimit kundër kancerit të gjirit në të gjithë botën, ne ju tërheqim vëmendjen për rëndësinë e jashtëzakonshme të zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje dhe fillimin në kohë të trajtimit.

Ju mund të lexoni atikullin e plotë në këtë link.
Fletushkë për kancerin e qafës së mitrës
Fletushkë për kancerin e qafës së mitrës Kanceri i qafës së mitrës është plotësisht i shërueshëm me kusht që të zbulohet
Fletushkë për kancerin e gjirit
Fletushkë për kancerin e gjirit Kanceri i gjirit është një nga sëmundjet malinje më serioze
Rëndësia e Vetë - ekzaminimit të gjirit
Rëndësia e Vetë - ekzaminimit të gjirit Vetë - kontrolli i gjirit, ose ekzaminimi i rregullt i gjinjve tuaj,
Tetori - Muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit
Tetori - Muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit Muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, i cili
Informata të rëndësishme rreth kancerit të gjirit
Informata të rëndësishme rreth kancerit të gjirit Tetori, në të gjithë botën është muaji i ndërgjegjësimit për
Kanceri i Qafës së Mitrës – Shkaktari dhe Simptomat
Kanceri i Qafës së Mitrës – Shkaktari dhe Simptomat Kanceri i qafës së mitrës është një tumor malinj i cili
Kanceri i Qafës së Mitrës
Kanceri i Qafës së Mitrës Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i