Studimi i dytë për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës

Studimi i dytë për shëndetin riprodhues në komunën e Pejës, Deçanit, Istogut, Klinës dhe Gjakovës

Nocioni i shëndetit riprodhues të grave i referohet funksionalitetit të sistemit riprodhues, i cili përbëhet nga organet seksuale femrore mundësojnë: konceptimin, zhvillimin e fetusit, lindjen e fëmijës dhe ushqimin e fetusit pas lindjes. Në këtë drejtim, mbrojtja e shëndetit riprodhues përfshin si edukimin rreth seksualitetit dhe riprodhimit, si dhe parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të ndryshme në atë fushë.
Sfidat më serioze shëndetësore që lidhen me shëndetin riprodhues të grave, si në botë ashtu edhe në Kosovë, janë kanceri i gjirit dhe kanceri i qafës së mitrës. Statistikat janë alarmante dhe të papërmbajtshme, por ajo që është e rëndësishme është që në dy rastet e llojeve te sëmundjeve malinje ju mund të punoni në mënyrë preventive dhe kështu të arrini shanse shumë të mira për shërim të plotë dhe të përhershëm. Çelësin e shëndetit tuaj mbajeni në duart tuaja.
Për të parë se sa është vetëdija e grave në lidhje me rëndësinë e shëndetit riprodhues dhe sa rëndësi I kushtojnë gratë shëndetit riprodhues, ECMI Kosova në kuadër të projektit “Veprimet ndërkufitare në shëndetin riprodhues në sektorin e shëndetësisë”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mali i Zi - Kosovë 2014-2020 ka bërë një studim ku si target ka Projekt i financuar nga Bashkimi Evropian këto komuna: Pejë, Deçan, Istog, Klinë dhe Gjakovë. Target i këtij studimi ishin gratë e punësuara; gratë e papunësuara dhe/apo që jetojnë në vendet rurale; të rejat dhe studentet; gratë që punojnë në institucione dhe organizata jo-qeveritare; dhe grate që I përkasin komuniteteve jo-shumicë.
 
Për më shumë rreth studimit, ju lutem klikoni këtu.
Artikull "Kanceri i qafës së mitrës është i parandalueshëm"
Artikull "Kanceri i qafës së mitrës është i parandalueshëm" Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i
Artikull "Kanceri i gjirit është i parandalueshëm"
Artikull "Kanceri i gjirit është i parandalueshëm" Kanceri i gjirit është një tumor që zhvillohet nga
ECMI Kosovo publikon Raport mbi rezultatet e ekzaminimeve parandaluese duke përfshirë Pap – test, ultrazë të gjirit dhe mamografi
ECMI Kosovo publikon Raport mbi rezultatet e ekzaminimeve parandaluese duke përfshirë Pap – test, ultrazë të gjirit dhe mamografi Një nga aktivitetet kryesore të projektit CARES është organizimi i Kontrolleve parandaluese
Ekzaminimet parandaluese të gjirit mundësojnë zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit dhe trajtimin e tij më të suksesshëm
Ekzaminimet parandaluese të gjirit mundësojnë zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit dhe trajtimin e tij më të suksesshëm Kosova është një nga vendet me një vdekshmëri të lartë të pacientëve me kancer të gjirit, kryesisht
Kanceri i gjirit, zvogëlimi i rrezikut është i mundur
Kanceri i gjirit, zvogëlimi i rrezikut është i mundur Kanceri i gjirit është një tumor që zhvillohet nga qelizat
Informacione kyçe mbi kancerin e qafës së mitrës
Informacione kyçe mbi kancerin e qafës së mitrës Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë, veçanërisht në vendet në