The Association/Community of Serb-Majority Municipalities – Breaking the impasse

The Association/Community of Serb-Majority Municipalities – Breaking the impasse

The European Centre for Minority Issues Kosovo (ECMI Kosovo) and PAX for Peace have the pleasure to present the research study "The Association/Community of Serb-Majority Municipalities – Breaking the impasse".

The research study assesses the value-added of an association of Serb-majority municipalities, based on sound principles of inter-municipal cooperation: specifically, what it can concretely do to address the needs and concerns of the Serb community in Kosovo. Based on this assessment, it makes a realistic clarification of the possible impact the Association might have on the functionality of the Kosovan state and how to minimize negative consequences.

The study utilizes the 2013 and 2015 agreements between Kosovo and Serbia, and the 2015 decision of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo, as reference points; and it frames the Association within Kosovo's legal system.

Please click here for the full version of the research study in Albanian, Serbian and English. 
Vetë-Ekzaminimi i gjirit 2022
Vetë-Ekzaminimi i gjirit 2022 Gjatë viteve të fundit, ka pasur disa debate rreth asaj se sa i
Nuk kam simptoma - një alarm që mund t'ju shpëtojë jetën 2022
Nuk kam simptoma - një alarm që mund t'ju shpëtojë jetën 2022 Në fazat fillestare të sëmundjes, simptomat nuk janë të dukshme dhe
Zbulimi i hershëm shpëton jetë - projekti CARES
Zbulimi i hershëm shpëton jetë - projekti CARES Hapi i parë dhe më i rëndësishëm në rrugën drejt ruajtjes
Rëndësia e ekzaminimeve parandaluese të gjirit
Rëndësia e ekzaminimeve parandaluese të gjirit Kosova është një nga vendet me një vdekshmëri të lartë të pacientëve me kancer të gjirit
Zbulo në kohë
Zbulo në kohë Kur bëhet fjalë për kancerin e gjirit, statistikat ofrojnë
Tetori - muaji i luftës kundër kancerit të gjirit
Tetori - muaji i luftës kundër kancerit të gjirit Kanceri i gjirit është një nga shkaqet më të zakonshme të